activiteitencommissie

De activiteitencommissie is ingesteld ter ondersteuning van het werk in en rond de school. Hierin zitten enkele ouders, evenals een leerkracht.

De commissie regelt de hulp bij allerlei (buiten)schoolse activiteiten. Verder coördineert de activiteitencommissie zaken als het tuinonderhoud, het vegen van het plein en andere schoonmaakactiviteiten.

Contactpersoon personeel:

Dhr. A.Dunnewind

Ouders:

Mevr. M. Kamermans

Mevr. A. Schuldink

Dhr. W. Hofsink

Mevr. B. Veurink 

Dhr. R. Bril

Mevr. I. Plaggenmars