Directie

De directeur is eindverantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen de school.

U kunt bij hem terecht voor alle zaken die met school te maken hebben.

André Dunnewind