Op Domino willen we aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Heeft een leerling extra zorg nodig? Dan gaan we daar een plan van aanpak voor maken. Maar ook als een leerling extra uitdaging nodig heeft, gaan we een plan van aanpak maken. Op Domino heeft de groep meer- en hoogbegaafde leerlingen de naam KANGAgroep gekregen. We hopen dat deze leerlingen mooie sprongen kunnen maken in hun ottwikkeling. Het hangt van de grootte van de groep af of deze groep leerlingen op Domino of samen met leerlingen van een andere school aan de slag gaan met de extra stof die ze aangeboden krijgen.  Op te klikken op de link hiernaast krijgt u een indruk van het werk van de KANGAgroep.