verlof

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk.

Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

De verlofregeling staat in de schoolgids beschreven.

Verlof dient altijd aangevraagd te worden bij de directie.

Formulier vrijstelling