identiteit

Domino is een Gereformeerde school. Onze grondslag is Gods Woord. Ouders die de kinderen bij ons aanmelden komen vooral uit de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Maar er zitten ook kinderen op onze school die een andere kerkelijke achtergrond hebben. Van leerkrachten wordt verwacht dat zij lid zijn van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt), de Christelijk Gereformeerde Kerk of de Nederlands Gereformeerde Kerk.

Wij staan open voor leerlingen van ouders die bewust zoeken naar een school waar gewerkt wordt vanuit Gods Woord. Met alle ouders die hun oudste kind bij ons aanmelden voert de directeur een identiteitsgesprek.