Missie & visie

Missie

Op Domino doet elke steen ertoe en draagt ieder zijn of haar steentje bij! Domino wil een gelukkige en gezonde school zijn voor de kinderen, de ouders en de leerkrachten.

Om dit handen en voeten te geven zijn er afspraken gemaakt en vastgelegd in een ‘schoolklimaatovereenkomst’. Deze overeenkomst is door elk personeelslid ondertekend en hangt zichtbaar in de personeelskamer.

Visie

In ons leren weten de leerlingen, leerkrachten en ouders wat wij leren, leren wij van en met elkaar, mogen wij leren van onze fouten en investeren wij in onze eigen ontwikkeling. Wij bereiden ons voor op de toekomst.

Ouders, leerlingen en leerkrachten op Domino leven vanuit een duidelijke christelijke identiteit die zichtbaar, merkbaar en voelbaar is.

Ons pedagogisch klimaat is erop gericht dat kinderen met zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld en sociaal vaardig Domino verlaten. Op Domino is helder wat we van elkaar mogen verwachten. Er mogen verschillen zijn en we hebben begrip voor elkaar. Er is een veilig klimaat voor leerlingen, ouders en leerkrachten.

In ons samenwerken leren wij van en met elkaar en werken wij aan het zelfde doel. Leerlingen, leerkrachten en ouders voelen zich daarin: Gezien, Geliefd en Gekend.