tussenschoolse opvang (tso)

Alle kinderen van Domino mogen tussen de middag op school blijven eten. Het eten met de kinderen gebeurt in de eigen groep en met de eigen leerkracht.

We eten van 12.15 -12.30 uur. Na het eten zijn de kinderen in de middagpauze van 12.30 – 13.00 uur buiten onder het toezicht van geschoolde TSO-ers.

Een paar aandachtspunten:

• Wilt u voor de kleine pauze uw kind fruit en drinken meegeven?

• Wilt u het drinken meegeven in een beker of een flesje? Op deze wijze beperken we de hoeveelheid afval.

Voor vragen over de TSO kunt u contact opnemen met de coördinator, mevr. H. Wemekamp-Bijker. Mailen kan ook. TSODomino@vgpodeoosthoek.nl