Directie

De directeur is eindverantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen de school.

U kunt bij hem terecht voor alle zaken die met school te maken hebben.

 André 
Ambulant op woensdag, donderdag en vrijdag