INTERN BEGELEIDER

De intern begeleider (IB-er) is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg in de school en alle zaken die daarmee te maken hebben. Een IB-er begeleidt de leerkrachten bij het verlenen van speciale zorg aan de leerlingen.

Voor vragen over de zorg voor uw kind en aanverwante zaken, kunt u bij haar terecht. Uiteraard is de leerkracht het eerste aanspreekpunt als het gaat om zaken over uw kind. De Intern Begeleider is twee dagen per week aanwezig op school. Deze dagen kunnen wisselen.

 Nathanja
IB-er op dinsdag en donderdag