Meer- en hoogbegaafdheid

Heeft u vragen?

Bel ons (0546)672542

Op Domino willen we aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling. Heeft een leerling extra zorg nodig? Dan gaan we daar een plan van aanpak voor maken. Maar ook als een leerling extra uitdaging nodig heeft, gaan we een plan van aanpak maken. Op Domino heeft de groep meer- en hoogbegaafde leerlingen de naam KANGAgroep gekregen. We hopen dat deze leerlingen mooie sprongen kunnen maken in hun ontwikkeling.
Het hangt van het aantal leerlingen af of deze groep op Domino of samen met leerlingen van een andere school aan de slag gaat met de extra stof die ze aangeboden krijgen.

Omdat we recht willen doen aan alle leerlingen, maken we op school gebruik van het Digitaal Handelingsprotocol Begaafdheid (DHH). Dit doen we al bij de jongste kinderen als we vermoedens van meer- of hoogbegaafdheid hebben. Afname gaat in overleg met de Intern Begeleider en de ouders.