Ouders

Heeft u vragen?

Bel ons (0546)672542

MR

In onze school is de directeur integraal schoolleider. Dat betekent dat hij beslissingen kan nemen binnen onze school. Daarbij houdt hij zich aan de afspraken die binnen scholengroep Hannah zijn gemaakt. Binnen de school denken en praten ouders en collega’s mee met de directeur. Als de directeur een besluit wil nemen, hebben zij binnen de medezeggenschapsraad het recht van informatie, advies en soms hebben zij ook instemmingsrecht. Dat maakt de kwaliteit van de besluiten beter en het bevordert ook het draagvlak voor de besluiten. Alles gaat volgens wettelijke regels voor de medezeggenschap. Medezeggenschap is daarmee een waardevolle vorm van georganiseerde tegenspraak. Lees verder

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie is ingesteld ter ondersteuning van het werk in en rond de school. In deze commissie zit een aantal ouders en ook een leerkracht. De commissie regelt de hulp bij allerlei (buiten)schoolse activiteiten. Lees verder

Buitenschoolse opvang

Scholengroep Hannah heeft voor Domino een overeenkomst gesloten met de instelling voor buitenschoolse opvang De Cirkel. Met deze instelling kunt u contact opnemen voor meer informatie over buitenschoolse opvangmogelijkheden, kostenberekening, betalingswijze,
vergoedingen enz. Lees verder