Veilige School

Heeft u vragen?

Bel ons (0546)672542

Ons onderwijs zien wij als een gezamenlijke activiteit van school en ouders. Respect voor elkaar, vertrouwen en open en eerlijk met elkaar communiceren zijn daarbij belangrijk. Respect, veiligheid en vertrouwen zijn de basiswaarden in onze school. Voorspelbaarheid en helder geformuleerde verwachtingen rondom gewenst gedrag vormen de basis voor een goed en veilig pedagogisch klimaat . Wij zien een veilig schoolklimaat als wezenlijk voor het gevoel van welbevinden van iedereen die in de school werkt.

Uitgangspunten

– Het is belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan.
– We hechten aan een duidelijke organisatiestructuur.
– Kinderen leren eigen verantwoordelijkheid te dragen.
– Prioriteit: orde, rust, respect en regelmaat.
– Kinderen hebben stimulerende en uitnodigende begeleiding nodig.
– Goede communicatie met ouders.

Dé kernwaarde van de Domino is Liefde. Liefde zoals is beschreven in 1 Korintiërs 13.
Respect, Vertrouwen en Veiligheid vloeien uit deze kernwaarden voort.

Op school is het veiligheidsplan in te zien. In dit plan zijn meerdere protocollen opgenomen. Vraag de directeur er naar.

In het schooljaar 2019-2020 hebben we als team in samenwerking met het samenwerkingsverband de training Basics for All (B6-4All) gevolgd. Deze training is erop gericht om met het hele team te komen tot heldere gedragsverwachtingen. Wat mogen we van de leerlingen, ouders en elkaar verwachten? Eén van de resultaten van de training is, dat we de gedragsverwachtingen voor verschillende ruimtes visueel hebben gemaakt. Er hangen posters waarop kort staat weergegeven wat we van elkaar verwachten. Daarnaast worden er lessen over de gedragsverwachtingen gegeven.
Verder hebben we als team onze kernwaarden onder de loep genomen. Hoe laten we duidelijk zien waar we als school voor staan? Ook hier hebben we mooie stappen gezet met elkaar. De bedoeling is dat er voor de zomervakantie van 2020 een groot bord in de hal komt te hangen dat onze kernwaarden in beeld brengt.

Voorafgaand aan de training,  zijn we vanaf 2018-2019 aan de slag gegaan met het aanpakgedrag van de leerlingen bij hun werk. Daarbij  zetten we het zelfstandig werken weer stevig op de kaart.

Klachtenregeling

Er kan iets gebeuren waarover u een klacht wilt indienen. Of het nu gaat om leerlingen, ouders, leerkrachten, bestuursleden of om vrijwilligers, mensen die bij school betrokken zijn hebben de mogelijkheid om een klacht in te dienen over iets waar ze het niet mee eens zijn. Natuurlijk (en gelukkig) kunnen heel wat problemen en probleempjes door de school zelf worden opgelost. De contactpersoon van school heeft hierin een taak, in de meeste gevallen na afstemming met de directeur. Zo nodig kan de vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Was het klachtrecht vroeger beperkt tot (vermoedelijke) ongewenste intimiteiten in de seksuele sfeer, nu is dat verbreed tot de terreinen van o.a. machtsmisbruik en onderwijskundige klachten. Lees meer over de klachtenregeling.