Verlof aanvragen

Heeft u vragen?

Bel ons (0546)672542

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk.
De verlofregeling staat in de schoolgids beschreven.

In het formulier vrijstelling kan er verlof aangevraagd worden.