Vakantie en vrije dagen

Heeft u vragen?

Bel ons (0546)672542

Zomervakantie 9 juli (vanaf 12.45 uur) t/m 20 augustus 2021
Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie 24 december 2021 (vanaf 12.15 uur) t/m 07 januari 2022
Voorjaarsvakantie 21 februari t/m 25 februari 2022
Goede Vrijdag / Pasen 15 april t/m 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 06 mei 2022
Hemelvaart 26 mei t/m 27 mei 2022
Pinksteren 06 juni 2022
Zomervakantie 17 juli om 12.15 uur t/m 2 augustus 2022
Studiedag team 01 oktober 2021
Studiedag team 17 maart 2022
Studiedag team 25 maart 2022
Studiedag team 20 juni 2022
Studiedag team 21 juni 2022