Vakantie en vrije dagen

Heeft u vragen
Bel ons (0546) 672542

Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 21 februari
Goede Vrijdag/Pasen 10 april t/m 13 april
Meivakantie 27 april t/m 05 mei
Hemelvaart 21 mei t/m 22 mei
Pinksteren 01 juni t/m 03 juni
Begin zomervakantie 03 juli om 12:15 uur
Studiedag team 14 april
Studiedagen team 22 en 23 juni
Vrije middag 09 juni vanaf 12:15 uur