Visie op onderwijs

Heeft u vragen?

Bel ons (0546)672542

Visie

In ons leren weten de leerlingen, leerkrachten en ouders wat wij leren, leren wij van en met elkaar, mogen wij leren van onze fouten en investeren wij in onze eigen ontwikkeling. Wij bereiden ons voor op de toekomst.

Ouders, leerlingen en leerkrachten op Domino leven vanuit een duidelijke christelijke identiteit die zichtbaar, merkbaar en voelbaar is.

Ons pedagogisch klimaat is erop gericht dat kinderen met zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld en sociaal vaardig Domino verlaten. Op Domino is helder wat we van elkaar mogen verwachten. Er mogen verschillen zijn en we hebben begrip voor elkaar.  Er is een veilig klimaat voor leerlingen, ouders en leerkrachten.

In ons samenwerken leren wij van en met elkaar en werken wij aan het zelfde doel. Leerlingen, leerkrachten en ouders voelen zich daarin: Gezien, Geliefd en Gekend.

Missie

De leerlingen op Domino kunnen vanuit Gods liefde naar zichzelf en anderen kijken. Daarbij weten zij zich geliefd. Vanuit deze basis ervaren en tonen zij veiligheid, vertrouwen en respect. Op Domino worden de leerlingen als zelfstandige personen voorbereid op hun plek in de maatschappij.
-Iedere steen doet ertoe-

Identiteit

Op de site van Scholengroep Hannah kunt u het identiteitsdocument van onze vereniging vinden. Hierin wordt beschreven wie en hoe wij willen zijn als gereformeerde basisscholen.

Dit document is verder uitgewerkt in een identiteitsdocument voor Domino.