Buitenschoolse opvang

Heeft u vragen?

Bel ons (0546)672542

Scholengroep Hannah heeft voor Domino een overeenkomst gesloten met de instelling voor buitenschoolse opvang Humankind.

BSO
Humankind kinderdagverblijf de Zuidmaten
Roelofsbrink 6, 7683 CK  Den Ham
T 0546-248551
www.kovdecirkel.nl

Met deze instelling kunt u contact opnemen voor meer informatie over
buitenschoolse opvangmogelijkheden, kostenberekening, betalingswijze,
vergoedingen enz.
De school zorgt ervoor dat de opvanginstelling beschikt over schooltijden,
vakantierooster enz. Het aanspreekpunt op school is de directeur.

Humankind is tegelijk één van de vier gebruikers waarmee we ons gebouw delen.

Mocht u een andere instelling willen kiezen dan horen we dat graag van u.