Buitenschoolse opvang

Heeft u vragen?

Bel ons (0546)672542

Scholengroep Hannah heeft voor Domino een overeenkomst gesloten met de instelling voor buitenschoolse opvang De Cirkel.

BSO de Cirkel
Twentepoort Oost 10
7609 RG Almelo
T 0546-545070
www.kovdecirkel.nl

Met deze instelling kunt u contact opnemen voor meer informatie over
buitenschoolse opvangmogelijkheden, kostenberekening, betalingswijze,
vergoedingen enz.
De school zorgt ervoor dat de opvanginstelling beschikt over schooltijden,
vakantierooster enz. Het aanspreekpunt op school is de directeur.

KOV de Cirkel is tegelijk één van de vier gebruikers waarmee we ons gebouw delen.

Mocht u een andere instelling willen kiezen dan horen we dat graag van u.